جراحی دندان نهفته

جراحی دندان نهفته

جراحی دندان نهفته جراحی است که روی دندان عقل اعمال می شود. از آنجا که ساختار فک در برخی افراد کوچک است ، دندان عقل به دلیل باریکی در استخوان فک نمی تواند در دهان برآید یا ممکن است در گونه چسبیده باشد ، به صورت عرضی و نیمه نهفته. اگر این دندانها نیمه نهفته […]

چه چیزی قبل و بعد از درمان کانال ریشه در انتظار شماست؟

درمان کانال ریشه

مراجعه به دندانپزشک همیشه برای دندان درد انجام شود ، زیرا دندان درد اغلب نشانه پوسیدگی دندان یا عفونت است. پوسیدگی دندان اگر به موقع درمان نشود می تواند منجر به عفونت شود ، در حالی که صدمه و آسیب به دندان ها اغلب باعث ورود باکتری به دندان می شود و منجر به عفونت […]