آخرین پیشرفت های دندانپزشکی | وبلاگ

دکتر و دندانپزشک ادواردو آسین در سمپوزیوم بین المللی کارشناسان 2018 که در تاریخ 15 و 16 ژوئن در رم برگزار شد، شرکت کرده است. دندانپزشکان متخصص از سراسر اروپا در گردهمایی درباره آخرین پیشرفت های دندانپزشکی شرکت کرده اند. دندانپزشکی سه بعدی در سالهای آینده حاکم خواهد شد. اسکنر داخل دهانی به ما این […]