ترک خوردگی ریشه دندان ریشه

دندان هایی هستند که طبق قانون اساسی ریشه های بسیار ظریفی دارند. این ریشه ها پس از درمان ریشه خیلی راحت ترک می خورند و می شکنند. در این رادیوگرافی پانورامیک به یک ریشه بسیار ظریف (فلش قرمز) و یک ریشه ضخیم اشاره می کنیم. دندان هایی هستند که طبق قانون اساسی ریشه های بسیار […]