اسکنر داخل دهانی | فناوری های نوین

اسکنر داخل دهانی

اسکنر دندان داخل دهانی مزایای زیادی دارد، برای شروع می گوییم که با این اسکنر از استفاده از خمیرهای قالب گیری برای اندازه گیری (مدل) اجتناب می کنیم. 1.- اسکنر دندان از اندازه گیری با خمیر در دهان خودداری کنید. قبلاً برای ساختن روکش یا روکش روی دندان یا ایمپلنت باید از خمیری استفاده می […]