طراحی لبخند و 5 پارامتر تاثیر گذار

طراحی لبخند و 5 پارامتر تاثیر گذار

طراحی لبخند برای آوردن لبخند فرد به حالت دلخواه با تکنیک هایی مانند پوشش زیرکون ، باندینگ ، سفید کردن ، عمل لثه ، بریج ، تنظیم اندازه دندان و فرم دادن لب است

خروج از نسخه موبایل