پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد | وبلاگ

پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد یا CFRP چیست؟ پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یا پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد (PRGF) آخرین تکنیک بازسازی سلولی است که برای تسریع بهبودی ناشی از جراحی های دهان پلاسمای غنی بدست می آید از خون خود بیمار که از یک طرف فاکتورهای رشد را جدا می کند، پروتئین هایی […]