موتور ایمپلنت دندان | فن آوری

کلینیک دندانپزشکی Velázquez موتور جدید و مدرن تری را برای قرار دادن ایمپلنت های دندانی به دست آورده است. موتور جدید ایمپلنت دندانی (WH implantmed SI 915) امکان اعمال گشتاور (نیروی) دقیق تری را در قرار دادن ایمپلنت دندانی فراهم می کند. این می تواند به گشتاورهای بالاتری نسبت به موتورهای ایمپلنت دندانی قبلی برسد […]