متخصص کاشت ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

برای ایمپلنت دیگر، متخصص ایمپلنت دندان، ایمپلنت مشابهی را انتخاب کرد. ایمپلنت 3i با قطر 4 میلی متر و طول 8.5 میلی متر. در تصویر برای نشان دادن نمای کلی و مقطع را انتخاب کرده ایم. در برنامه می‌توان انواع دیگری از برش‌ها را نیز مشاهده کرد، اما واضح‌ترین و ضروری‌ترین آن‌هایی است که نشان […]