اندودنتیست در مادرید: Endoforum 2017 | وبلاگ

سپتامبر امسال نشست سالانه اندودنتیست در مادرید برگزار شد. دندانپزشکان متخصص اندودنتیکس ما در ارائه های انجام شده شرکت کرده اند. این یک خوش شانسی بزرگ بوده است که هر متخصص ریشه در مادرید توانسته است این دانش جدید را به کار گیرد. اندودنتیست در مادرید – مواد جدید مواد آلیاژ نیکل-تیتانیوم جدید برای فایل […]