Implantes dentales con cirugía guiada

مزایای جراحی هدایت شده چندگانه است: 1.- امکان قرار دادن ایمپلنت های دندانی بدون جراحی را فراهم می کند. فقط لازم است یک سوراخ کوچک در آدامس ایجاد کنید. ما مطمئن هستیم که سوراخ ایجاد شده در موقعیت و جهت صحیح قرار دارد. 2.- ایجاد امنیت در قرار دادن ایمپلنت. ما اطمینان بیشتری داریم که […]